วิธีหา latitude , longitude จากหมุดใน Google Map

1. คลิ๊กขวาที่ หมุดและกด ที่นี่มีอะไร

2. จะได้ latitude และ longitude ของหมุดตรงนั้น คลิ๊กเพื่อไป copy latitude และ longitude

3. ทำการ copy ก็จะได้ latitude และ longitude จากหมุดใน Google Map


Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/www/virtual/wolvescorp.com/htdocs/main/system/required/layout/footer.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/www/virtual/wolvescorp.com/htdocs/main/help/find_lat_lng_google/index.php on line 58